Tư vấn chiến lược cấp công ty

rsz_business

Vấn đề doanh nghiệp gặp phải

 • Kinh doanh thiếu trọng tâm
 • Đầu tư dàn trải
 • Nhiều chiến lược không được thực thi hoặc thực thi ở mức độ hạn chế
 • Bộ máy cồng kềnh, nhân sự nghỉ việc cao
 • Phân bổ nguồn lực không hợp lý
 • Doanh nghiệp phản ứng chậm với sự thay đổi của môi trường (xu hướng thị trường / Xu hướng công nghệ / Đối thủ cạnh tranh)

Tư vấn chiến lược cấp công ty hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra giải pháp cho:

 • Chiến lược công ty xác định những lĩnh vực kinh doanh trên khía cạnh của thị trường, phân khúc thị trường mục tiêu liên quan đến các quyết định: mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đầu tư/thoái vốn, tối ưu phân bổ nguồn lực...
 • Chiến lược kinh doanh là cách thức công ty chiếm lĩnh thị phần trong thị trường hay phân khúc thị trường mục tiêu dựa trên việc xác định & xây dựng các lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trên thị trường

Các bước thực hiện chính

Phân tích ngành (Industry Analysis)

 • Phân tích mức độ tiềm năng của thị trường
 • Phân tích mức độ cạnh tranh theo mô hình Porters’ 5 forces framework
  • Thế mạnh thương thảo từ nhà cung cấp
  • Thế mạnh thương thảo từ khách hàng
  • Nguy cơ từ đối thủ mới thâm nhập thị trường
  • Nguy cơ từ các sản phẩm thay thế
  • Mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ trong thị trườn g

 Phân tích thị trường (market analysis)

 • Phân khúc thị trường: thị trường, khách hàng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh, yếu tố công nghệ
 • Các đối thủ cạnh tranh chính

Phân tích nguồn lực công ty

 • Tài sản (resources) hữu hình và vô hình
 • Năng lực (capabilities) thực thi
 • Lợi thế cạnh tranh
 • Tiềm năng tạo ra lợi nhuận từ nguồn lực công ty (tài sản & năng lực)

Các mô hình để lựa chọn chiến lược

 • GE /McKinsey portfolio planning matrix
 • BCG growth-share matrix

CASE STUDY thực tế

Chiến lực đơn vị kinh doanh cho khách hàng trong ngành Phân phối

Đánh giá & đề xuất chiến lược đơn vị kinh doanh dược phẩm (healthcare) cho một trong những công ty phân phối hàng đầu Việt Nam (doanh thu > 6,000 tỷ VND)

Mối bận tâm của khách hàng:

 • Thị trường phân phối dược phẩm cũng như các phân khúc chính của thị trường của Việt Nam hấp dẫn như thế nào?
 • Các điểm mạnh và điểm yếu của khách hàng là gì so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu?
 • Chiến lược thực thi phù hợp đối với khách hàng sẽ như thế nào?

Phương pháp của iConsulting:

 • Chúng tôi đã phân tích các nhân tố thúc đẩy thị trường và rà soát xét các phân khúc chính về quy mô thị trường ước tính và tốc độ tăng trường dự kiến trong 5 năm tới
 • Chúng tôi đã tiến hành so sánh chuẩn chiến lược chi tiết với các đối thủ cạnh tranh về các chỉ số hiệu quả hoạt động chính (ví dụ: doanh thu, kênh & mạng lưới phân phối, các đơn vị đang sử dụng dịch vụ, nhóm sản phẩm trọng tâm, lợi nhuận gộp ước tính,v.v…) cũng như các chỉ số tài chính chủ yếu.
 • Chúng tôi cũng đã tổ chức một số cuộc hội thảo về hoạch định chiến lược với ban lãnh đạo để hướng dẫn và hỗ trợ quy trình xây dựng chiến lược, trao đổi và thống nhất đề xuất chiến lược sơ bộ, trao đổi và thống nhất đề xuất chiến lược thực thi chi tiết.

Giá trị mang đến cho khách hàng:

 • Phân tích tổng quan ngành dược phẩm của Việt Nam và sự hấp dẫn của các phân khúc thị trường chính.
 • Nhận diện các điểm mạnh chiến lược của khách hàng và các khoảng trống chiến lược trong các hoạt động trong chuỗi giá trị.
 • Đề xuất chiến lược thực thi chi tiết trong lĩnh vực kinh doanh mới, trong đó có báo gồm đề xuất một bộ các giải pháp để từng bước xây dựng năng lực cạnh tranh của khách hàng

Chia sẻ tri thức

Thông tin, kinh nghiệm, câu chuyện thiết thực về Chiến lược, Quản trị và Khởi nghiệp
Tái cấu trúc / Chuyển đổi doanh nghiệp

Bài học từ việc chuyển đổi Microsoft của Satya Nadella

Microsoft là một trong những ví dụ về quay vòng kinh doanh hấp dẫn nhất trong thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo của Satya Nadella từ năm 2014.
Bài học từ việc chuyển đổi Microsoft của Satya Nadella
Chiến lược thâm nhập thị trường - Người đi trước vs Kẻ đến sau
Chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược thâm nhập thị trường - Người đi trước vs Kẻ đến sau

Đâu là chiến lược thâm nhập thị trường mới tốt nhất? Bạn muốn là người mạo hiểm tiên phong đi trước hay thủng thẳng đến sau để người đi trước dò đường cho mình?
Phân tích thị trường

5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường

Một chiến lược thâm nhập thị trường là công cụ hết sức quan trọng giúp bạn có kênh phân phối chuẩn, sản phẩm phù hợp và cách tiếp cận khách hàng đúng đắn. Sau đây là 5 bước do Babuki tổng hợp để giúp bạn xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả.
5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường

Chúng tôi rất vui được hỗ trợ công ty

Tìm giải pháp tư vấn