Tư vấn chiến lược Mua bán & Sáp nhập

M&A

Vấn đề doanh nghiệp gặp phải

 • Sự phù hợp của các hình thức gọi vốn với loại hình hoạt động của doanh nghiệp: gọi vốn dưới hình thức cổ phiếu / trái phiếu, vay vốn ngân hàng,…
 • Tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp
 • Cách thức định giá đúng giá trị doanh nghiệp
 • Tính minh bạch và pháp lý trong quá tình giao dịch:
  • Hồ sơ, hợp đồng giao dịch
  • Thuế / pháp lý liên quan
  • Hồ sơ thanh toán, giải ngân

Tư vấn chiến lược mua bán & sáp nhập nhằm hỗ trợ công ty có các giải pháp cho

 • Phân tích, đánh giá cơ hội kinh doanh cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong mua bán & sáp nhập
 • Phân tích & giới thiệu danh sách đối tác/nhà đầu tư tiềm năng cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng đơn vị

Các hình thức mua bán & sáp nhập chính

Horizontal Merger (M&A theo chiều ngang)

 • Liên quan đến 2 công ty hoạt động và cạnh tranh trong cùng 1 lĩnh vực kinh doanh
  • VD: Exxon Mobil = Exxon + Mobil

Vertical Merger (M&A theo chiều dọc)

 • Liên quan đến giữa các công ty ở lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng nhưng ở trong cùng 1 ngành
  • VD: Vinamilk mua lại Công ty cổ phần Đường Khánh Hòa

Conglomerate Merger (M&A kết hợp)

 • Liên quan đến giữa các công ty với lĩnh vực kinh doanh không có mối liên quan với nhau
  • VD: Amazon mua lại Whole Foods, eBay mua lauh Paypal

​​​​​​​Concentric Merger (M&A đồng tâm)

 • Liên quan đến các công ty với lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng thuộc các ngành (industry) gần với nhau
  • VD: TGDD mua lại Chuỗi nhà thuốc Phúc An Khang

CASE STUDY thực tế

Chiến lược sáp nhập & mua bán doanh nghiệp trong ngành dược phẩm

Thẩm định khảo sát một doanh nghiệp dược phẩm trong nước cho một tập đoàn dươc phẩm nước ngoài

Mối bận tâm của khách hàng:

 • Ngành dược phẩm tại Việt Nam có hấp dẫn và tăng trưởng không?
 • Doanh nghiệp mục tiêu làm thế nào để vượt lên trong cạnh tranh, có thêm nhiều khách hàng và tăng trưởng doanh thu?
 • Có các vấn đề nhạy cảm và dễ tổn thương trong lập chiến lucojw, kế hoạch kinh doanh cũng như năng lực triển khai của Doanh nghiệp mục tiêu hay không?

Phương pháp của IConsulting:

 • Chúng tôi đã phân tích các nhân tố thúc đảy thị trường, quy mô thị trường mà mức độ canh tranh cũng như các đối thủ cạnh tranh chính trong thị trường. Việc phân tích này dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau: từ các báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường (IMS, BMI, Euromonitor,…) cũng như trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong ngành.
 • Chúng tôi đã đánh giá vị thế cạnh tranh của Doanh nghiệp mục tiêu và tiềm năng tăng trưởng dựa trên phân tích dữ liệu cũng như khảo sát sơ bộ khách hàng, điểm bán và phỏng vấn các đơn vị tham gia thị trường

Giá trị mang đến cho khách hàng:

 • Nhận diện các triển vọng tăng trưởng doanh thu dự kiến.
 • Nhận diện các vấn đề dễ bị tổn thương trong lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như mức độ tin cậy trong triển khai của Doanh nghiệp mục tiêu.
 • Nhận diện các vấn đề nhạy cảm trong kế hoạch phát triển các sản phẩm mới.
 • Cung cấp các dữ liệu đầu vào về việc định giá trên dự báo 5 năm liên quan đến cả chi phí lẫn các nhân tố thúc đẩy doanh thu.

Chia sẻ tri thức

Thông tin, kinh nghiệm, câu chuyện thiết thực về Chiến lược, Quản trị và Khởi nghiệp
Tái cấu trúc / Chuyển đổi doanh nghiệp

Bài học từ việc chuyển đổi Microsoft của Satya Nadella

Microsoft là một trong những ví dụ về quay vòng kinh doanh hấp dẫn nhất trong thời gian gần đây dưới sự lãnh đạo của Satya Nadella từ năm 2014.
Bài học từ việc chuyển đổi Microsoft của Satya Nadella
Chiến lược thâm nhập thị trường - Người đi trước vs Kẻ đến sau
Chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược thâm nhập thị trường - Người đi trước vs Kẻ đến sau

Đâu là chiến lược thâm nhập thị trường mới tốt nhất? Bạn muốn là người mạo hiểm tiên phong đi trước hay thủng thẳng đến sau để người đi trước dò đường cho mình?
Phân tích thị trường

5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường

Một chiến lược thâm nhập thị trường là công cụ hết sức quan trọng giúp bạn có kênh phân phối chuẩn, sản phẩm phù hợp và cách tiếp cận khách hàng đúng đắn. Sau đây là 5 bước do Babuki tổng hợp để giúp bạn xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường hiệu quả.
5 bước xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường

Chúng tôi rất vui được hỗ trợ công ty

Tìm giải pháp tư vấn